Ứng dụng điều khiển Android TV Box bằng điện thoại

Tương ứng với mỗi dòng chip trên Android TV Box sẽ có 1 ứng dụng riêng để điều khiển bằng điện thoại, vì vậy trước khi tải ứng dụng điều khiển, bạn cần xác định rõ Android Box của bạn đang sử dụng dòng chip nào để tải ứng dụng phù hợp.

Các ứng dụng này chỉ sử dụng được trên hệ điều hành Android, chưa có ứng dụng dành cho iOS.

Hiện tại có các ứng dụng điều khiển dành cho các dòng chip AMLogic, Rockchip, Hisilicon, MSTAR, Allwinner H3

1. Ứng dụng điều khiển Android TV Box dành cho dòng chip AMLogic:

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI VỀ

Ứng dụng RK Remote Control dùng cho dòng chip AMLogic

Ứng dụng này dùng để điều khiển các dòng chip S802, S805, S812 trên các dòng Android TV Box như: Measy B4A, MXQ, M8, M8S, Mygica ATV1800E Plus, Mygica ATV1900AC, Probox2 EX, Minix Neo X6, Minix Neo X8, Minix Neo X8-H, Minix Neo X8 Plus, Minix Neo X8-H Plus

2. Ứng dụng điều khiển Android TV Box dành cho dòng Rockchip:

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI VỀ

Ứng dụng điều khiển dành cho các dòng Rockchip

Ứng dụng này dùng để điều khiển Rockchip có trên các dòng sản phẩm Android TV Box như: Mini PC CS918, Mini PC Q7, Mini PC CS968, Minix Neo X5 mini, Minix Neo X5, Minix Neo X7 mini, Minix Neo X7…

3. Ứng dụng điều khiển Android TV Box dành cho dòng chip Hisilicon:

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI VỀ

Ứng dụng này dùng để điều khiển các dòng sản phẩm của Himedia dùng chip Hisilico như: Himedia Q1IV, Q3IV, Q5IV, Q8IV, Q10IV.

4. Ứng dụng điều khiển Android TV Box – Zidoo RC dành cho các sản phẩm của Zidoo:

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI VỀ

Ứng dụng điều khiển dành cho sản phẩm của Zidoo

Ứng dụng này được viết riêng dành cho các sản phẩm của Zidoo như Zidoo X1, Zidoo X9

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng điều khiển Android TV Box bằng điện thoại

– Tải file apk về và cài đặt lên điện thoại hoặc máy tính bảng Android

– Cho điện thoại hoặc máy tính bảng kết nối tới cùng 1 sóng wifi với Android Box

– Sau đó mở ứng dụng điều khiển lên và kết nối tới Android TV Box và sử dụng.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời