Tổng Đài Panasonic KXTES 824

Giá: Liên hệ

– 03 trung kế và 08 thuê bao (mở rộng tối đa 8 CO và 24 Ext)
– 01 Khung chính KX-TES 824 – 03 trung kế 08 thuê bao tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA) 1 kênh.

• Tích hợp tính năng trả lời và quay số tự động với thời gian ghi âm lời chào là 3 phút.
• Hạn chế gọi đi quốc tế, liên tỉnh, di động bằng mã số cá nhân cho từng người sử dụng.